Ärtsoppa den 7/11 2015

Under arbetsdagen kommer Ärtsoppa att serveras till alla som är nere på klubben.
Väl mött i klubbhuset från kl 11:30-13:30