Ornö Runt

Ornö Runt arrangeras av Tyresö Båtklubb. Första gången tävlingen ägde rum var 1973 och har därefter varje år gått på Pingstafton eller närliggande helg. Som mest har det varit drygt 400 båtar på startlinjen. De senaste åren har deltagarantalet successivt ökat och var 200 båtar 2013.

Tävlingen är en ren skärgårdstävling runt Ornö med några få rundningsmärken vilket gör att Du själv kan välja ”rätt väg” mot mål. Vi har ansträngt oss för att tävlingen skall vara attraktiv för alla typer av deltagare. Därför har Du ett stort urval av klasser att välja bland som bäst passar Din besättning.

All information om Ornö runt finns på denna sida.