Brygga 7

Plats Datum för kättingbyte
6 Uppgift okänd
5 Uppgift okänd
4 Maj -12, ny+sten.
3 Uppgift okänd
2 Uppgift okänd
1 Uppgift okänd