Brygga 6

Samtliga platser på bryggan har Y-bommar

Plats 1-48