Brygga 3

Datum för kättingbyte Plats Plats Datum för kättingbyte
Uppgift okänd 27 28 Uppgift okänd
Uppgift okänd 25 26 Uppgift okänd
Uppgift okänd 23 24 Uppgift okänd
Uppgift okänd 21 22 Uppgift okänd
Uppgift okänd 19 20 Uppgift okänd
Uppgift okänd 17 18 Uppgift okänd
Uppgift okänd 15 16 Uppgift okänd
Uppgift okänd 13 14 Y-bom
Y-bom 11 12 Y-bom
Y-bom 9 10 Y-bom
Y-bom 7 8 Y-bom
Y-bom 5 6 Y-bom
Uppgift okänd 3 4 Y-bom
Uppgift okänd 1 2 Uppgift okänd
0 Uppgift okänd