Brygga 1

Datum för kättingbyte Plats Plats Datum för kättingbyte
Uppgift okänd 21 22 Uppgift okänd
Y-bom 19 20 Uppgift okänd
Y-bom 17 18 Y-bom
Y-bom 15 16 Y-bom
Y-bom 13 14 Y-bom
Y-bom 11 12 Y-bom
Y-bom 9 10 Y-bom
Y-bom 7 8 Y-bom
Y-bom 5 6 Y-bom
Y-bom 3 4 Y-bom
Y-bom 1 2 Y-bom
Test 0 Y-bom