Hamnordning

BÅTUPPTAGNING
Är du ny medlem eller funderar på att bli det, kanske du vill veta hur vårt upptagningssystem fungerar. Om du klickar på länken ovan kan se några bilder över hur upptagningen sker. Vi tar aldrig upp båtar för vinterförvaring med masten kvar på båten. Inom hamnen finns dock en speciell brygga utrustad med mastkran, där du kan masta av. Klubbnyckeln passar i det lås som låser spelet. Sedan masten rensats från spridare och dylikt kan den vinterförvars under tak i våra mastskjul. Observera att master kortare än 10 m skall förvaras i det mindre mastskjulet. Masten skall alltid vara märkt med ägarens namn och telefonnummer.

PALLNING
Klubben har på grund av inträffade fall av omkullblåsta båtar, markbeskaffenhet och upptagningssystemets egenskaper speciella krav på hur pallningen skall vara utförd. Kontrollera att din pallning uppfyller de nya krav på pallning som gäller fr.o.m. 2005 genom att ta del av bestämmelserna i “Krav på pallning” enligt länken ovan. (Delar av det som finns skrivet i senaste utgåvan av Medlemsguiden är gammalt, varför denna inte gäller i alla avseenden). Som alltid kan du få goda råd av hamnfunktionärerna om du är osäker. Med en god pallning kan du och dina båtgrannar alltid sova lugnt – även när vinterstormarna tar i.
OBSERVERA att endast vagga är tillåten pallning för  måste ha vagga till din segelbåt om den är enkelkölad.

ELANSLUTNING
Du har rätt att ta ut el för “normal” förbrukning genom de eluttag som finns på bryggorna och på hamnplanen (se Medlemsguiden). Styrelsen har tolkat detta till att el får tas för laddning av batterier, till ev. länspump samt för belysning, drivning av verktyg och kanske lite värme medan du arbetar i båten. Behöver du mer ström måste du, med hänsyn till våra höga elkostnader, avtala om detta uttag med Hamnsektionen. Kabeln kommer då att märkas med avtalets varaktighet. Under vintern (efter den 1:a november) och våren, när båten ligger på hamnplan, får du inte ha kabel ansluten annan tid än när du själv är i båten för arbeten. Upptäckta felaktiga kabelanslutningar kommer att brytas. Vid förseelser av vikt utdebiteras kostnaden schablonmässigt, utan hänsyn till egentlig förbrukning. Behöver du utföra plastarbeten under kallare väderlek och därmed extra uppvärmning för torkning eller härdning, riskera inte att arbetet blir förstört genom att din strömtillförsel bryts i brist på avtal.

Elsäkerhet
Klubben har liksom du själv ett stort ansvar för att elinstallationer i hamnen resp. anslutning till båt och dess ev. starkstömsutrustning är säkra och följer gällande föreskrifter. En mycket matnyttig broschyr i ämnet har getts ut av SBU, SMBF och EIO. Den upptar också sådana säkerhetsrisker och de korrosionsproblem på propeller, axlar eller köl, som kan uppstå vid en felaktigt landansluten båt. Läs den om du är rädd om din och andras hälsa och din båt.
Du finner den via denna länk

FÖRSÄKRING
All upptagning och sjösättning sker på båtägarens egen risk. Se därför till att båten är tillfredsställande försäkrad.