Bryggkö

Står du inte i kö, men aspirerar på en bryggplats i framtiden, måste du ställa dig i kön. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret för registerändring som du hittar under medlemskategorin. Det är en köavgift på 300:- (2012) för den som står i kön. Vår kö till bryggplatser är för närvarande ca 2 år. När du kommit fram i kön, så att det blir aktuellt att du kan tilldelas en plats, kommer du att kontaktas av hamnsektionen. Din köplats finns noterad i klubbens medlemsregister. Observera att köordningen inte kan hållas helt strikt, då tillgängliga platser inte alltid kan rymma den båt som stått längst i kö. Vi kan också erbjuda ett antal platser på land för trailerdragna båtar. Är du intresserad av en sådan, kontakta hamnsektionen för att höra om villkoren. För att underlätta hanteringen av båtplatskön sker i början av året en förfrågan vilka som önskar säga upp sin båtplats. Men det sker båtförsäljningar under hela våren, så en del platser blir lediga först efter sjösättningen. När du tilldelats båtplats får du ett avtal för en plats, som är ledig. Det garanterar dig en plats t.v. för den båt du tecknat avtal för. Vill du byta båt skall du kontakta hamnsektionen för att kontrollera att den nya båten ligger inom tillåtna gränser och att lämplig plats kan erbjudas. Är allt OK erbjuds du att teckna nytt avtal för den nya båten. Det är av yttersta vikt att du läser och sätter dig in i avtalsvillkoren (se länk ovan). Brott mot dem kan föranleda förlust av avtalet. OBS! Om du erbjuds en ledig plats måste du svara omgående (senast inom 1 vecka). I annat fall går budet vidare till nästa i kön. När du svarar kan du be om viss betänketid. Förturskö idag har vi också en förturskö (”passiv” kö). Den har ersatt tidigare vilande avtal, men man har ingen arbetsplikt. Dessutom placeras man i denna kö om man har stått så länge i den vanliga kön att man har fått en förfrågan men tackat nej. Att den kallas för ”passiv” betyder att du inte får någon förfrågan när det blir lediga platser. När du planerar ett båtköp måste du själv höra av dig. Förturen innebär att du placeras först i den vanliga kön. D.v.s. du får första plats som blir ledig om den passar för din båt. Hör du av dig under vintern kan du räkna med plats till sommaren, men om du kommer sent på våren kan du få vänta. Även för denna kö är avgiften 300kr per år.

Här kan du ladda ner dokument över TBK’s Bryggplatskö

bryggplatsko-20190131

Dokumenten kräver Adobe Acrobat Reader, om du saknar programmet kan du ladda ner det gratis här. (öppnas i ett nytt fönster)