Hamnen

Hamnen med alla dess anläggningar i form av byggnader, bryggor, hanteringsutrustning för båtar, båtplatser mm. sköts av Hamnsektionen och dess funktionärer. Till sin hjälp har de utsett Bryggbasar och Stugfogdar för den löpande tillsynen av bryggor resp. klubbhus. Det är den i särklass arbetskrävande sektionen varför, övriga medlemmar deltar i arbetena genom att fullgöra arbetsplikt på arrangerade arbetsdagar och genom frivilliga insatser.

Tillförordnad hamnmästare 2010 är Sven Krüger.
Du når honom på telefon: 0707-27 88 99
eller mail hamnsekt@tyresobat.se